Winkel | Shop

Plaats bestellingen voor de winkel via email of bestel hieronder. |
Contact the shop by email or order by using the form below.

Het Jubileumboek Familie Ter Kuile 2019 is verschenen op 24 augustus 2019, ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van het Ter Kuile Fonds. Het Jubileumboek is te koop voor 35,- euro, exclusief verpakking- en verzendkosten.

The Jubilee Book Family Ter Kuile 2019 appeared on August 24, 2019, on the occasion of the centenary of the Ter Kuile Fund. The Jubilee Book is available for purchase for 35,- euros excluding packaging and shipping costs.

Jubilee towels – Jubileum handdoeken

Vanwege het 100-jarig bestaan van het Ter Kuile Fonds zijn er eenmalig handdoeken geprint; idee, ontwerp, uitvoering van Mara ter Kuile, KarienAnne ter Kuile en Caju ter Kuile. Maten 40 x 50 cm, druk op half linnen. Twee kleuren, rood en groen, met- en zonder huisteken, blauw alleen met huisteken. Prijs € 10,- per stuk (excl. verzendkosten a € 5,-) Na overboeking aan K.A. de Sitter-ter Kuile op rek.nr. NL38ABNA0547 6294 78 wordt de bestelling toegezonden. Of afhalen op de ALV  op 10 nov. Op=op. De handdoeken worden niet verkocht via het formulier van de winkel. Stuur het gewenste aantal, de kleur en het bezorgadres via terkuilefonds@gmail.com.

Due to the 100th anniversary of the Ter Kuile Fund, one-off towels were printed; idea, design, execution by Mara ter Kuile, KarienAnne ter Kuile and Caju ter Kuile. Sizes 40 x 50 cm, print on half linen. Two colors, red and green, with and without house sign, blue only with house sign. Price € 10 per item (excl. Shipping costs € 5). After transfer to K.A. de Sitter-ter Kuile on rek.no. NL38ABNA0547 6294 78 the order will be sent. The towels are not sold via the store form. Send the desired quantity, color and delivery address via terkuilefonds@gmail.com.

Familie kwartet | Family quartet game

Ter Kuile familiekwartet

Dit prachtig uitgevoerde familiekwartet mag bij geen enkele ter Kuile verjaardag/Sinterklaas/Kerst/Paasvuur ontbreken! Sterker nog – afstuderen/verloven/trouwen en alle andere mijlpalen zijn niet compleet zonder familieboek en kwartet. Het kwartet kost 30,- euro inclusief verzendkosten.
This beautifully executed family quartet game should not be missing at any ter Kuile birthday / Sinterklaas / Christmas / Easter fire! In fact – graduation / engagement / marriage and all other milestones are not complete without family book and quartet. The quartet game costs 30 euros including shipping. Order through the form below.

 • Het Jubileumboek Familie Ter Kuile is voor 35,- euro exclusief verpakking - en verzendkosten te bestellen. The Anniversary Book Family Ter Kuile can be ordered for 35, - euros excluding packaging and shipping.
  Prijs: 35,00 €
 • Familie kwartet | Family quartet game - learn the history of your family in a playfull way.
  Prijs: 30,00 €
 • Met ruim 100 pagina's met gegevens over de familie ter Kuile t/m 2005. Uitgave van het Centraal Bureau voor Genealogie. | With over 100 pages with data on the ter Kuile family up to and including 2005. Edition of the Central Bureau for Genealogy. Alleen verzendkosten. | Only shipping costs.
  Prijs: 0,00 €
 • Vrouwen in een ondernemerselite, Enschede 1800-1940, ISBN: 9789057301520. Alleen verzendkosten. | Only shipping costs.
  Prijs: 0,00 €
 • De artikelen, behalve het Jubileumboek, de handdoeken en het familiekwartet worden gratis aangeboden. U hoeft alleen verzendkosten te betalen. Afhankelijk hoeveel u bestelt en waar het naar toe gaat, kunt u meer betalen dan de hieronder aangegeven 8,- euro. | The items except the Anniversary Book, the towels and the family quartet are offered free of charge. You only have to pay shipping costs. Depending on how much you order and where it goes, you can pay more than the 8,- euros indicated below.
 • 0,00 €