Aanvullingen jubileumboek

Het Ter Kuile Familieboek 2019 is samengesteld door een groot aantal familieleden. Bestuursleden van het Ter Kuile Fonds hebben, ieder voor hun eigen tak, gewerkt aan het opzoeken van archiefstukken, bezoeken van familieleden voor interviews en zelfs het schrijven van hele hoofdstukken, levensbeschrijvingen of losse fragmenten. Zij zijn: KarienAnne de Sitter-ter Kuile (Hanen), Frits ter Kuile (Pieter), Saskia ter Kuile (Gerrit), Karin Huijsman (Wooldrik), Alexander ter Kuile (Welna), en Judith Gallandat Huet-ter Kuile (Nico). Dithmar Huijsman houdt de Stamlijst van de ter Kuile’s actueel in My Heritage.  Onderzoek voor het boek is begeleid en uitgevoerd door Wessel Dijkstra, historicus. Koert van der Scheer, uitgever Textcase, Deventer heeft de productie van het jubileumboek mogelijk gemaakt.

De betrokken schrijvers hebben gestreefd naar de grootst mogelijke zorgvuldigheid in beschrijving en weergave. Hoofdstukken zijn vaak meerdere keren aan familieleden voorgelegd en wijzigingen zijn doorgevoerd. Fotomateriaal is overwegend uit de eigen familiearchieven en afbeelding ervan is met toestemming van de huidige eigenaren. Ondanks de door ons betrachtte zorgvuldigheid kunnen er omissies of zelfs onjuistheden in de tekst staan. Verzoek is om aanvullingen en correcties door te geven via terkuilefonds@gmail.com. Deze zullen op deze pagina van de website worden geplaatst. Mocht een lezer aanvullende informatie hebben of een archief willen overdragen, aarzel niet en neem contact op met het bestuur van het Ter Kuile Fonds, want – zoals dit boek al getuigt – is de informatie niet van ons, maar van de generaties die na ons komen.