Het Ter Kuile Fonds | Ter Kuile Foundation

Please contact the Board by email for requests for financial support, or any genealogy or historic issues: terkuilefonds@gmail.com
Alle familieberichten en verzoeken om ondersteuning graag doorgeven via email: terkuilefonds@gmail.com

De Stichting het Ter Kuile-Fonds werd in 1919 opgericht met de volgende doelstellingen. Het hoofddoel is de afstammelingen van Engelbert ter Kuile, geboren te Enschede op 27 maart 1740 en diens echtgenote Catharina Mouritz, die de familienaam Ter Kuile dragen – en aan de echtgenoten, weduwen of weduwnaren, kinderen en kleinkinderen in de tweede graad van deze afstammelingen – indien zij het nodig mochten hebben ondersteuning te verlenen door:

a) hen behulpzaam te zijn bij het verkijgen van een maatschappelijke betrekking of positie door gehele of gedeeltelijke betaling van hun studie- of opleidingskosten;

b) hen het nodige werkkapitaal te verstrekken of hen aan te moedigen bij hun studie of opleiding;

c) om – bij wijze van uitzondering – andere personen of instellingen gelden te verstrekken voor een bijzonder of algemeen nuttig doel;

d) gelden aan te wenden ter bevordering van de familieband en het familieleven, door het organiseren van reünies en het uitgeven van een familieboek.


Welcome to the “Ter Kuile Fonds” Foundation

This family run foundation was launched in 1919 to support members of the Ter Kuile family worldwide. The objective of the foundation is to support descendants of Engelbert ter Kuile, born in Enschede, the Netherlands on 27 March 1740 and his wife Catharina Mouritz, born in Amsterdam on 22 April 1739. All descendents of Engelbert & Catharina, who bear the family name Ter Kuile, as well as their spouses, widows, widowers, children and grandchildren (to the second degree) may seek support:

a) to assist them in obtaining a position in society by wholly or partially covering the cost of their education;

b) to provide them with the working capital or to give them encouragement for further studies or to seek additional training;

c) to provide financial support to persons or institutions other than the above mentioned family members, for a particular or general benefit;

d) to support family ties and connections through regular reunions and get-togethers, as well as the publication of a family tree.