Literatuur

Links

C. Elderink, Twènter laand en leu en lèven, Enschede, 1937; vertaling in het Nederlands door de Twentse Taalbank: Elderink-Twènter_laand_en_leu_en_lèven_20-26.pdf (twentsetaalbank.nl)
Ter Kuile Cromhoff – Een indruk van de naoorlogse jaren
E. ter Kuile & Zoon te Enschede, 1819-1979
Dr. W.H. Nijhof, Geschiedenis van Enschede, 2014; uitverkocht, online beschikbaar.

Bekkering, G. ‘Marthalaan. Straatnaam als spiegel van historie’, in n Sliepsteen 25 (2009).
Benthem Gz., Dr. A., Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving, Enschede, 1920.
Blom, J.C.H. e.a.. Geschiedenis van de Nederlanden. Baarn, 2007.
Bolk, B. e.a. Schering en inslag. Twents-Achterhoekse textiel in 546 foto’s. Hengelo, 1982.
Boot, J.A.P.G. en A. Blonk. Van smiet- tot snelspoel. De opkomst van de Twents-Gelderse textielindustrie in het begin van de 19de eeuw. Hengelo, 1957.
Boot, J.A.P.G. ‘Fabrikeurs en textielzaken omstreeks 1750’, in Textielhistorische Bijdragen 5 (1963), 15-51.
Centraal Bureau voor Genealogie. Nederland’s Patriciaat, 32e jaargang. Den Haag, 1946.
Deinse, J.J. van. Uit het land van katoen en heide. Oudheidkundige en folkloristische schetsen uit Twente. Enschede, 1953.
Delden, B. van. Enschede en de hooge heeren en ’t sociëteit. Hengelo, 1981.
Delden, B. van. Enschede en de hooge heeren deel twee. ’t Vleisch is better dan de butkes Hengelo, 1991.
Elderink, C. Twènter laand en leu en lèven. Enschede, 1937
Fischer, E.J. Fabriqueurs en fabrikanten. De Twentse katoennijverheid en de onderneming S.J. Spanjaard te Borne tussen circa 1800 en 1930. Utrecht, 1983.
Fischer, E.J. en D.J. van der Veen. ‘Gids voor de bestudering van de Geschiedenis der Twentse Katoenindustrie tussen 1800 en 1940’, in Textielhistorische Bijdragen 23 (1982), 71-103.
De Graaf, T. Voor handel en maatschappij. Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1824-1964. Amsterdam, 2012.
De Haan, A. en K.J. Uildriks. ‘Wooldrikspark restant van één der oudste erven rond de stad. Vroeger adellijk bezit in de Esmarke’, in n Sliepsteen 26 (1991), 3-6.
De Haan, F. Een eigen patroon. Geschiedenis van een Joodse familie en haar bedrijven, ca. 1800-1964. Amsterdam, 2002.
Hendrickx, Fr. ‘Een wereld van verschil? Landbouwende wevers en wevende landbouwers in Twente en Brabant in de negentiende eeuw’, in Textielhistorische Bijdragen 41 (2001), 7-26.
Van der Hulst, L. De kleine Geschiedenis van Leiden voor Dummies. Amersfoort, 2016.
Kampen, A. van. Een kwestie van macht: het bewogen leven van de arts dr. L.J.A. Schoonheyt in het voormalige Nederlandsch-Indië, Nieuw-Guinea, Suriname en Nederland. Bussum, 1975.
Klemann, H.A.M. Nederland 1938-1948. Economie en samenleving in jaren van oorlog en bezetting. Amsterdam, 2002.
Kokhuis, G.J.I. Historie van Enschede. Hengelo, 1984.
Kockelkorn, H. ‘Conjuncturele ontwikkeling van de Twentse katoenindustrie, 1925-1965’, in Textielhistorische Bijdragen 29 (1989), 95-121.
Ter Kuile, G.J. sr., Familieboek van het geslacht Ter Kuile, Ambt-Almelo, 1900
Ter Kuile, G.J. sr. en G.J. jr. De familie Ter Kuile. Leiden, 1926.
Ter Kuile, H.J.C., De terugreis, een vertelling uit oorlogstijd. Zonder plaats, zonder jaar.
Ter Kuile, H.J.C., Oorlogsherinneringen. Zonder plaats, 2007.
Ter Kuile, H.P. ‘Ter Kuile Cromhoff. Een der oudste textielfabrieken in Enschede’, in n Sliepsteen 17 (2001), 3-12.
Mogendorff-ter Kuile, E., Trouw aan Twente, Stichting Edwina van Heek, Zwolle, 2021.
Van Nederveen Meerkerk, E., L. Heerma van Voss en E. Hiemstra-Kuperus. ‘De Nederlandse textielnijverheid in een globaliserende wereld, 1650-2000’, in Textielhistorische Bijdragen 46 (2006), 11-44.
Nijhof, W.H. Kunst, katoen en kastelen. J.H. van Heek (1873-1957). Zwolle, 2008.
Nijhoff, W.H. Geschiedenis van Enschede, stad uit stoom en strijd, 2014
Olde Meierink, Ben. ‘De Twentse fabrikantenbuitenplaats. Een verkenning naar een onbekend verschijnsel van de industriële revolutie’, De woonstede door de eeuwen heen 60:4 (1983), 42-69.
Plomp-Kamphuis, Z. e.a. Familie Ter Kuile. Stamlijst 2003. Den Haag, 2003.
Roding, A.M. ‘Duizenden juichten: Daar is de Zeppelin’, in ’n Sliepsteen 1 (1985), 10-12.
Schelven, A.L. van, ‘Een overzicht van Twentse fabriqueurs uit 1795’, in Textielhistorische Bijdragen 4 (1962), 43-51.
Schelven, A.L. van. Onderneming en familisme. Opkomst, bloei en neergang van de textielonderneming Van Heek & Co te Enschede. Leiden, 1984.
Scholten, J. Horizon city. Enschede/Doetinchem, 2014.
Slicher van Bath, B.H. ‘Historische ontwikkeling van de textielnijverheid in Twente’, in Textielhistorische Bijdragen 2 (1960), 21-39.
Slicher van Bath, B.H. en Eijken, E.D. Gijsbert Johan ter Kuile, een biografie en overzicht van zijn geschriften aangeboden aan mr. G.J. ter Kuile ter gelegenheid van zijn aftreden als rijksarchivaris in de provincie Overijssel Provincie Overijssel, Kampen, 1971
Stroink, L.A. Stad en land van Twente. Enschede, 1966.
Van Stuivenberg, F. ‘Een nieuwe sterrenkijker’, in Natuur & Museum 36:3 (1992), 43-44.
Van Stuivenberg, F. ‘Sterrenkunde in Enschede. Onze volkssterrenwacht 25 jaar!’, in Natuur & Museum 38:3 (1994), 33-39.
Swarttouw, C.N.F. De textielvoorziening van Nederland gedurende den bezettingstijd 1940-1945. Amsterdam, 1947.
Verstegen, S.W. ‘Textiel en industrialisatie’, in Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890, deel III (Zutphen, 1993), 13-26.
Weeber, R. Neede spon er garen bij. Neede, 2021
Wiegman, T. Enschede 1940-1945. Enschede, 1985.
Willink, B. De textielbaronnen. Twents-Gelders familisme en de eerste grootindustrie van Nederland 1800-1980. Zutphen, 2010.
Willink, B. Ter Kuile. Een Enschedese familie en haar textielbedrijven. Zutphen, 2021.
Zijlstra, B. Nederlandse tuinarchitectuur II tussen 1850 en 1940 waard om beschermd te worden! Zonder plaats, 1987.
Van Zuijlen, F. e.a. De mooiste synagoge van Nederland. Joods leven in Enschede vanaf 1767. Enschede, 2003.