8 november Algemene Vergadering digitaal

Het Bestuur van het ‘Ter Kuile Fonds’ heeft het genoegen u uit te nodigen voor de 102de Algemene Vergadering. Deze uitnodiging is gericht aan alle gerechtigden van het Fonds, een ieder met de achternaam ter Kuile, plus hun partners, weduwen, weduwnaars, alsmede kinderen en kleinkinderen met een grootouder ter Kuile. BELANGRIJK BERICHT: Wegens de geldende […]

Bijdrage aan Canon van Nederland

In 1905 deed G.J. ter Kuile in Oldenzaal een bijzondere archeologische vondst. In een hoge heuvel aan de Zandhorst vond de oudheidkundige twee zeldzame standvoetbekers. Hij schreef hierover in 1909: “[…] hoewel de grond in plaats van aschgrauw roodachtig werd, tot plotseling een fijn bewerkt scherfje aan den dag kwam. Om kort te gaan, wij […]

Save the date: 8 nov 2020 Jaarvergadering

Op de bestuursvergadering van het ter Kuile Fonds van 24 juni 2020 hebben wij besloten om de Jaarvergadering van het Fonds te organiseren op zondag 8 november 2020 in de ochtend, met aansluitend onze traditionele familielunch. Omdat het bijzondere tijden zijn zullen wij op zoek gaan naar een locatie die volledig voldoet aan de eisen […]

2020: verwachte publicatie boek textielfabrieken

Ook 2020 belooft een gedenkwaardig jaar te worden voor de familie ter Kuile. Na (veel) werk door familieleden en de historicus Bas Willink verwachten wij in de herfst van 2020 de publicatie van het boek over de geschiedenis van de textielfabrieken van ter Kuile. Het boek zal op passende wijze gepresenteerd worden. Bas Willink was […]

Familiekwartet – family quartet game

Dit prachtig uitgevoerde familiekwartet mag bij geen enkele ter Kuile verjaardag/Sinterklaas/Kerst/Paasvuur ontbreken! Sterker nog – afstuderen/verloven/trouwen en alle andere mijlpalen zijn niet compleet zonder familieboek en kwartet. Het kwartet kost 24,- euro inclusief verzendkosten. Bestel het kwartet via de winkel.This beautifully executed family quartet game should not be missing at any ter Kuile birthday / […]