De Observant

103de Algemene vergadering 7 november

Het Bestuur van het ‘Ter Kuile Fonds’ nodigt alle gerechtigden van het Fonds uit voor de Algemene vergadering van zondag 7 november van 11.00-14.00 uur. Iedereen met de achternaam ter Kuile, hun partners, weduwen, weduwnaars, en kinderen en kleinkinderen met een grootouder ter Kuile is van harte welkom.

U bent welkom vanaf 11 uur in de Kapelzaal van de Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort. Deze bevindt zich op de eerste verdieping van een verbouwd klooster tegenover het Stadhuis van Amersfoort. Er is een lift die uitkomt naast de zaal. Daarnaast wordt er in een ruimte recht daaronder, in het Lunchcafé op de begane grond, een lunchbuffet geserveerd na afloop van vergadering en presentatie. Let op: een QR-code van de CoronaCheckApp is verplicht voor zaal en horeca. U kunt deze ook op papier meenemen.

Aanvang vergadering om 11:30 uur

– AGENDA –

1. Opening door de Voorzitter / Vaststelling van de Agenda

2. Ingekomen stukken / mededelingen / familieberichten

3. Notulen Alg. Verg. 8 november 2020

4. Verslag van de Secretaris over 2020/2021

5. Verslag van de Penningmeester over 2020/2021

6. De Kascommissie over 2020/2021 & décharge van het Bestuur

7. Bestuurszaken:

Herbenoeming voor 1 jaar: Saskia ter Kuile (Gerrit-tak)

KarienAnne de Sitter – ter Kuile blijft nog een jaar aan als gewoon lid en Frits ter Kuile neemt het secretariaat over.

8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag, met daarin onder andere de verwachte lancering van het Ter Kuile Textielboek.

12:15 uur sluiting van de vergadering gevolgd door een presentatie door Robert Kemper Alferink over het kistje van het Hoedemakersfonds, een fonds dat sinds haar oprichting in 1813 altijd beheerd is door de familie ter Kuile.

Een zuster van oprichter Herman Hoedemaker, Gijsberta Hoedemaker (1773 – 1807) was getrouwd met Burgemeester Hendrik ter Kuile van Enschede (1779 – 1853). Hun oudste zoon (ook Hendrik ter Kuile 1801-1880) heeft het kistje aangeschaft en samengesteld toen hij het Fonds beheerde. Het kistje stamt dus van voor de grote brand in Enschede en er zitten documenten in van de familie ter Kuile uit de vroeg 19e eeuw. Het verhaal vertelt het verhaal van Hendrik ter Kuile en zijn zwager Herman Hoedemaker rond 1810 in Enschede.

Rond 13:00 uur biedt het bestuur van het fonds u een informele lunch aan.

Aanmelden voor de 103de Algemene Vergadering en de lunch vòòr 20 oktober aanstaande bij Karien Anne de Sitter – ter Kuile, secretaris via email : terkuilefonds@gmail.com.

Later op de middag organiseert wijnkoperij Henri Bloem een wijnproeverij in de Observant waar ieder op eigen gelegenheid naar wens aan deel kan nemen.

Laat een antwoord achter