Proefschrift C.P. ter Kuile

Coenraad Pieter ter Kuile – zorgvoorloper in de 19de eeuw

Eén van de zegeningen van de ontwikkelingen in de technologie is dat er steeds meer archiefmateriaal via het internet wordt ontsloten. Je hoeft je bureaustoel niet meer uit om in bibliotheken en archieven te snuffelen. Prachtig is bijvoorbeeld de gestage uitbreiding van de wereld bibliotheek via Google Books en via Delpher. Langzaam maar zeker zijn bij Google Books steeds meer titels uit Nederland beschikbaar. Zo kan iedereen nu ook het aansprekende proefschrift raadplegen van Coenraad Pieter ter Kuile, Verhandeling over de melk en hare vervalsching, voor doctor in de geneeskunde in 1857 te Leiden. Uit zijn proefschrift blijkt een scherpe, analytische geest die onderscheid maakt tussen de natuurlijk fluctuerende kwaliteit van melk en ingrepen zoals afromen of water toevoegen die de kwaliteit van melk verlagen. Zijn onderzoek is een vroeg voorbeeld van onderzoek naar voedselveiligheid, dat van groot belang is voor de gezondheid van de populatie.

Dr. Coenraad Pieter ter Kuile is één van de 11 kinderen van Coenraad ter Kuile (1781-1852) van de Hanentak, een bekende wetenschapper en sterrenkundige uit de eerste helft van de 19de eeuw in Enschede. Coenraad Pieter ter Kuile (24 februari 1832- 15 juli 1912) erft mogelijk de wetenschappelijke belangstelling van zijn vader. Hij wordt als student in de medicijnen 18 Juni 1853 ingeschreven aan de Universiteit te Leiden. Hij promoveert op 29 Mei 1857. Na nog een jaar in Berlijn en in Wenen te hebben gestudeerd, vestigt hij zich in Enschede. Lange tijd was hij lid van de Geneeskundige Raad voor Overijsel en Drenthe; in 1865 voorzitter van de Gezondheidscommissie en van 1882—1908 was hij verbonden aan het Zieken- en Pensioenfonds voor Enschede en Lonneker. Hij heeft veel geneeskundige boeken bewerkt en vertaald zoals: “De Taak der Moeder aan het Ziekbed” 1869; “De Inwrijvingskuur bij syphilis” 1867; “De Huisdokter voor Stad en land” 1884; “De Bouw, Het Leven en De Verpleging van het Menschelijk Lichaam” 1916; “Over Krankzinnigheid” en “Vrouwenziekten”. Zijn bewerking van Prof. Reclam’s “Algemeene gezondheidsleer” is het meest verbreide werk.
Zijn zoon Coenraad Pieter Frederik ter Kuile (28 september 1871-25 oktober 1910) treedt in zijn vaders voetsporen, studeert medicijnen en draagt met publicaties bij aan het verbeteren van de zorg in Nederland. Bron: G.J. ter Kuile (1926); pp.52-53.

Laat een antwoord achter