101ste Ledenvergadering Ter Kuile Fonds

10 november 2019 Locatie Landgoed de Weele

De 101ste ledenvergadering van het Ter Kuile Fonds is gehouden in het Landhuis ‘De Weele’, gebouwd in 1912, in opdracht van W.H. van Heek (één van de directeuren van de nabij gelegen Boekelose Stoomblekerij). De families van Heek en ter Kuile zijn al ruim 200 jaar met elkaar verweven. Wij bedanken Fleur van Heek voor de gastvrije ontvangst op De Weele.

Familieberichten
Tijdens de ledenvergadering staan we stil bij overlijdens, huwelijken en geboorten. Opvallend is hoe internationaal de familie is, met huwelijken en geboortes over de hele wereld. We heten familieleden welkom die via de website een familieboek hadden besteld, gerechtigden bleken, maar inmiddels niet meer tot een tak behoren, een mooi effect van onze gedeelde familie informatie.

Jubileum 2019
We kijken terug op een prachtig jubileum met bijna 300 familieleden, 23-25 augustus 2019, op de Wilmersberg. 80 Personen voor golf, 280 personen voor een schitterende zaterdag met een mooi gezamenlijk diner en een zondag met 80 wandelaars naar het landgoed Duivendal, met ontvangst door de Pietertak. Het is duidelijk, er is, nog steeds, een sterk gevoel van verbondenheid en identiteit vanuit de geschiedenis in de familie ter Kuile. Dankzij genereuze donaties van familieleden zijn de kosten van het jubileumfeest binnen de geraamde kaders gebleven.

Familiegeschiedenis
Het jubileumboek dat is verschenen, wordt door veel familieleden zeer gewaardeerd. Het bestuur heeft een aantal jaren geleden besloten om met een publicatie te investeren in het behoud van de geschiedenis en veel archiefstukken. De verbondenheid in de familie wordt versterkt door toegankelijkheid van de geschiedenis via publicaties, zoals in het verleden met het Ter Kuile boek van G.J. ter Kuile uit 1926. Aanvullend op de publicatie van het jubileumboek is een nieuwe website gemaakt, www.terkuile.net. Via de website is een deel van de familiegeschiedenis openbaar, zijn zaken te bestellen, zoals het jubileumboek (let op, uitsluitend door gerechtigde familieleden!), en is uniek materiaal digitaal beschikbaar, zoals het eerste familieboek ter Kuile van G.J. ter Kuile uit 1900, dat is aangereikt door de Pietertak. De kosten van het jubileumboek zijn binnen de ramingen gebleven.

Textielboek
Vanaf begin 2018 is de historicus Bas Willink doende om de geschiedenis van de textielfabrieken van de familie ter Kuile in kaart te brengen. In deze historische studie worden de verschillende fabrieken uitgebreid besproken, van start tot het einde van de verschillende bedrijven. De beoogde publicatiedatum van het boek is in de loop van 2020. Het boek wordt geheel gefinancierd door middel van giften, inmiddels van ruim 25 donateurs uit de familie. De kosten van het historisch onderzoek zijn nu gedekt. De productie van het boek – opmaak, drukken en dergelijke – moet nog worden bekostigd, enkele duizenden euro’s. Mocht u archiefmateriaal over één van de fabrieken van de ter Kuile’s hebben en/of het tot stand komen van textielboek willen ondersteunen, dan kunt u contact opnemen met Judith Gallandat Huet – ter Kuile via terkuilefonds@gmail.com.

Toekomst Ter Kuile Fonds
De toekomst van het Ter Kuile Fonds is uiteraard verbonden met de – statutaire – doelstellingen van het fonds. De doelen zijn, samengevat, het ondersteunen van gerechtigde familieleden met een lening voor opleidingsdoeleinden, het geven van giften aan derden, alsook het organiseren van bijeenkomsten – feest en ledenvergadering – en publicaties ter bevordering van de familieband. Het bestuur stelt voor om te onderzoeken hoe wij de doelstelling het ondersteunen van familieleden kunnen uitbreiden van leningen naar – mogelijk – giften. De situatie van de familie ter Kuile in de toekomst is beperkter, drie van zes takken staan in de komende generatie op uitsterven. Verder zijn de traditionele banden uit Twente, mede door het samen opgroeien, niet te verwachten in de toekomst. De familie is ver uitgewaaierd over de wereld en zal op een andere wijze verbonden zijn dan in het verleden. Voor keuzes voor de toekomst is het van belang om te bepalen wat de centrale doelstelling van het fonds is: is het vooral een financieel doel of zetten we het versterken van de familieband voorop. Het bestuur stelt een onderbouwd voorstel op voor de toekomst van het fonds, dat in 2020 aan de jaarlijkse ledenvergadering zal worden voorgelegd. De hierboven aangegeven veranderingen leiden dan met onderbouwing in 2020 tot een toekomstbestendig plan voor het fonds met een naar verwachting (gedeeltelijk) nieuw bestuur.

Laat een antwoord achter