Bijdrage aan Canon van Nederland

In 1905 deed G.J. ter Kuile in Oldenzaal een bijzondere archeologische vondst. In een hoge heuvel aan de Zandhorst vond de oudheidkundige twee zeldzame standvoetbekers. Hij schreef hierover in 1909: “[…] hoewel de grond in plaats van aschgrauw roodachtig werd, tot plotseling een fijn bewerkt scherfje aan den dag kwam. Om kort te gaan, wij ontblootten op eene diepte van 68 cm. onder den heuveltop, die ongeveer 30 cm. hoog was, de twee prachtige bekers.” Deze werden ingeschreven in de catalogus van de Oudheidkamer Twente te Enschede als klokbekers of touwbekers. Ze werden in de collectie opgenomen van de Twentse Welle. De bekers stammen uit het Late Neolithicum en dateren van 3200-2100 v. Chr. De enkelgrafcultuur is onderdeel van de Canon van Nederland.

Lees hier meer over G.J. ter Kuile.
Ter Kuile, G.J., “Twentsche Oudheden”, in: Verslagen en Mededelingen van Vereeniging tot beoefening van Overijssels Regt en Geschiedenis (Deventer 1909) 1-26.

Laat een antwoord achter