8 november Algemene Vergadering digitaal

Het Bestuur van het ‘Ter Kuile Fonds’ heeft het genoegen u uit te nodigen voor de 102de Algemene Vergadering. Deze uitnodiging is gericht aan alle gerechtigden van het Fonds, een ieder met de achternaam ter Kuile, plus hun partners, weduwen, weduwnaars, alsmede kinderen en kleinkinderen met een grootouder ter Kuile.
BELANGRIJK BERICHT: Wegens de geldende COVID maatregelen zal de vergadering plaatsvinden op zondag 8 november om 11.00 uur via een video link van ZOOM. Indien u wenst deel te nemen, verzoeken wij een e-mail te sturen naar terkuilefonds@gmail.com. U ontvangt dan tijdig per email een videolink voor deelname aan de vergadering vanaf de afgesproken tijd 11.00 uur. Let op: voor een vergadering met ZOOM is (gratis) software nodig en een laptop, tablet of telefoon waar die software op draait. Kijk met de handleiding en installeer het van te voren!
De jaarvergadering van het Ter Kuile Fonds start op zondag 8 november 2020 via video link.

Gezien de bijzondere omstandigheden zal de agenda dit jaar uitsluitend uit de statutaire vastgelegde onderwerpen bestaan. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de Secretaris: Karien-Anne de Sitter-ter Kuile via e-mail: terkuilefonds@gmail.com. Het Bestuur verheugt zich alle familieleden te verwelkomen.

Laat een antwoord achter