Kort verslag 103de Algemene vergadering Ter Kuile Fonds

Op zondag 7 november 2021 hebben wij mét in achtneming van de coronamaatregelen weer een echte algemene vergadering van het Ter Kuile Fonds gehad. Tijdens de 103de algemene vergadering in Amersfoort met 40 gerechtigden van het Fonds wisselden wij familieberichten uit.  Na stil te hebben gestaan bij de overlijdens van het afgelopen jaar werden de geboortes van de familie gedeeld.

Na vragen over de te gebruiken vorm van het familiewapen is aangegeven dat communicatie vanuit het Ter Kuile Fonds voortaan het huisteken zal gebruiken, zonder de heraldische omlijsting. Bij mededelingen vanuit de secretaris van het Fonds, KarienAnne de Sitter-terKuile, is de inzet van Dithmar Huijsman gememoreerd die de stamlijsten van de familie bijhoudt, ook op My Heritage. Daarmee is de genealogische informatie van de familie ter Kuile wereldwijd beschikbaar. De penningmeester, Pieter de Zwaan, licht de financiële situatie van het Fonds toe, waarna de kascommissie adviseert decharge te verlenen en de algemene vergadering bij acclamatie daarmee akkoord gaat.
KarienAnne de Sitter en Saskia ter Kuile worden als leden van het bestuur herbenoemd voor een jaar en Frits ter Kuile wordt benoemd als secretaris. Klik hier voor de samenstelling van het bestuur.
De vergadering wordt afgerond met mededelingen, waaronder een vraag over het aantal gerechtigden. Door Dithmar Huijsman wordt aangeven dat dit ongeveer 450 familieleden betreft. Ook krijgt Alexander ter Kuile van zijn opvolger David ter Kuile als voorzitter een welverdiende fles wijn van een echt ter Kuile wijngoed.
Een uitgebreider verslag wordt meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende algemene vergadering van het Ter Kuile Fonds in 2022.

Laat een antwoord achter