Oud huismerk als wapen

Het wapen van de familie ter Kuile is ontleend aan een huismerk, wat vroeger werd gebruikt als handtekening of als eigendomsteken. Het huismerk van de in Buurse wonende ter Kuiles toont met een dwarsbalk verbonden dorsvlegels, een verwijzing naar het gereedschap van de boerenvoorouders. Voortbordurend op het thema van oogsten en dorsen, is er bij gelegenheid van het 100-jarig jubileum van het Ter Kuile Fonds door de vertegenwoordigers van de Pieter- en Gerrittakken een passende wapenspreuk gemaakt: ‘fructum cudimus’, ‘wij kloppen de oogst los’ of ‘wij slaan (er) winst uit’.

The crest of the ter Kuile family is derived from a private label, which used to be used as a signature or as a property sign. The house brand of the ter Kuiles who lived in Buurse shows threshing flails connected by a crossbar, a reference to the tools of our farmer ancestors. Building on the theme of harvesting and threshing, an appropriate arms spell was made by the representatives of the Pieter and Gerrit branches on the occasion of the 100th anniversary of the Ter Kuile Fund: ‘fructum cudimus’, ‘We thresh the harvest’ or ‘We make a profit’.

Laat een antwoord achter