Hoe zit het met de Stamlijst?

In de statuten van het ¨Ter Kuile Fonds¨, opgericht op 28 november 1919, staat in artikel 9 dat er vóór 1 juli 1920 door het toentertijd zitting hebbende bestuur een lijst van de afstammelingen van Engelbert ter Kuile en Catharina Mouritz samengesteld moet worden. In deze lijst worden alle personen opgenomen die de naam Ter Kuile dragen alsmede hun afstammelingen tot in de tweede graad. Met andere woorden, als je grootmoeder de naam Ter Kuile draagt, dan sta je in de Stamlijst. En als je bent opgenomen in de Stamlijst, dan ben je ook gerechtigd tot een aanvraag voor ondersteuning bij het verkrijgen van een maatschappelijke betrekking of voor een lening ter financiering van een opleiding. Vervolgens dient de Stamlijst ieder jaar vóór 1 juli door het bestuur herzien en bijgewerkt te worden.

Het zal best een uitzoekwerk geweest zijn om toentertijd zonder hulp van een computer  180 jaren terug te zoeken wie waar en wanneer geboren was en wie de echtgenoot of echtgenote van de betreffende personen waren. In 2003 is de Stamlijst zoals wij die nu kennen in een grote oplage gepubliceerd en kan iedereen zijn herkomst terugzoeken. Er zijn nog steeds exemplaren beschikbaar bij uw tak-vertegenwoordiger.

In 2009 is er begin gemaakt om van alle in leven zijnde personen in de Stamlijst (op 1 januari 2022 zijn dat 1.132 personen) de adressen en mailadressen in kaart te brengen. Met een kleine 150 postadressen en 50 mailadressen als start, beschikt het bestuur nu (1 februari 2022) over 463 postadressen en 504 mailadressen. Het bestuur is vooral op zoek naar adressen en mailadressen van familieleden die al jaren geleden in het buitenland zijn gaan wonen. Ook is er een begin gemaakt om alle mutaties die ná 2003 hebben plaatsgevonden in kaart te brengen zodat de Stamlijst up to date blijft. Maar dat lukt alleen maar wanneer mutaties bij het bestuur terecht komen.

Belangstellenden kunnen bij het bestuur een pdf-file van de aanvullingen op de Stamlijst binnen de eigen familietak aanvragen. Geef alstublieft alle Lief en Leed door aan het bestuur via terkuilefonds@gmail.com zodat we de familie actueel in beeld hebben en geef alstublieft verhuizingen en nieuwe mailadressen door zodat we de familie bereikbaar houden.

Even wat cijfers op een rijtje:

tak       aantal              waarvan          waarvan in      waarvan in            mailadres        postadres

           personen         Ter Kuile         Nederland       buitenland

Pieter                50                  13                      46                      4                    29                    28

Gerrit               186                  34                    144                    42                    63                    68

Nico                193                  29                    157                    36                    83                  118

Wooldrik          203                  32                   165                    38                  110                    89

Welna             171                  54                    146                    25                  102                    68

Hanen             328                  96                    163                  165                  117                    92

Er zijn een aantal familieleden die van twee takken afstammen. Om dubbeltelling te voorkomen zijn deze familieleden geteld bij de stam van hun (groot)vader. Kinderen hebben vaak nog geen mail- of postadres. In dat geval wordt het adres van de ouders eenmalig meegeteld.

Dithmar Huijsman

Laat een antwoord achter