Uit het land van katoen en heide beschikbaar via Delpher

De verzamelde schetsen van J.J. van Deinse, goede vriend van G.J. ter Kuile en net als hij oudheidkundige, Uit het land van katoen en heide. Oudheidkundige en folkloristische schetsen uit Twente, uit 1925, is nu net als het Familieboek Ter Kuile uit 1926 digitaal beschikbaar via Delpher. In dit boek vind je meerdere wetenswaardigheden van de familie ter Kuile, onder andere op de pagina’s 160-161 een beschrijving van de Koelboer. Ook kun je een uitgebreide beschrijving van Coenraad ter Kuile, sterrenkundige en stamvader van de Hanentak lezen.

Het gebrandschilderde familiewapen van Ter Kuile uit de Koelboer. Het wapen is ontleend aan een huismerk, wat vroeger werd gebruikt als handtekening of als eigendomsteken. Het huismerk van de in Buurse wonende ter Kuiles toont twee met een dwarsbalk verbonden dorstvlegels, een verwijzing naar het gereedschap van de boerenvoorouders op de Koelboer. Onderschrift in het raam: Stoffer Smidt Jenneken ter Cuele zijn huisvrou Anno 1660. Jenneken was een dochter van Kuilherman. Zij huwde voor 25 okt 1652 Stoffer Smidt en zij woonden te Alstätte bij Ahaus. Het raam uit 1660 is in familiebezit .

“Ter linker zijde, slechts weinige minuten van hier op Hollandsch grondgebied, ligt het oude boerenerf de Koelboer, de bakermat der familie ter Kuile te Enschede. Twee groote lindeboomen verheffen hunne kruinen hoog boven het oude huis, dat in 1728 gebouwd werd door Engelbert ter Kuile en Hermina Lankheet, wier initialen thans nog zijn te zien op de ijzeren haardplaten achter het vuur. (E.T. K. en H. L. H. Anno 1728.) Op deze „Katterstede genaamt de Kuyle” of zooals het elders heet „In de Kuijle op den Braam” woonden zeker reeds sedert het midden der 17e eeuw verschillende leden der familie ter Kuile als landbouwers en handelaars. Een diepe nog aanwezige kelder (iets ongewoons bij een Twentsch boerenhuis) diende ongetwijfeld tot berging van koopwaar en de gunstige ligging van het erf vroeger vlak aan de grens en den grooten Deventerweg (ook een handelsweg van Munster op Deventer) had zeker een goede invloed op den welstand der bewoners. Jan ter Kuile, de tweede zoon van bovengenoemden Engelbert, vestigde zich in de eerste helft der 18e eeuw te Enschede en werd de stamvader der Enschedesche ter Kuiles. Een raampje met in lood gevatte ruiten, waarop een huismerk met onderschrift „Stoffer Smidt Jenneken ter Cuele zijn huisvrou Anno 1660″ zeer waarschijnlijk afkomstig uit het huis op de Koelboer van vóór 1728, bevindt zich nog bij een lid der familie te Enschede.”

Laat een antwoord achter