Textielboek familie ter Kuile

Fabriek van Nico ter Kuile & Zonen

Vanaf begin 2018 is de historicus Bas Willink doende om de geschiedenis van de textielfabrieken van de familie ter Kuile in kaart te brengen. In deze historische studie worden de verschillende fabrieken uitgebreid besproken, van start tot het einde van de verschillende bedrijven. De beoogde publicatiedatum van het boek is in de loop van 2020. Het boek wordt geheel gefinancierd door middel van giften. De kosten van het onderzoek zijn inmiddels geheel gedekt, waarvoor grote dank. De productie van het boek – opmaak, drukken en dergelijk – moet nog worden bekostigd. Mocht u archiefmateriaal over één van de fabrieken van de ter Kuile’s hebben en/of het tot stand komen van het boek wilt ondersteunen, dan kunt u contact opnemen met Judith Gallandat Huet – ter Kuile via terkuilefonds@gmail.com.

Laat een antwoord achter