Herdenkingsweek: een verhaal

De oorlog in Nederland en in Nederlands-Indië heeft geen enkele tak van de familie ter Kuile onberoerd gelaten. In het Jubileumboek dat eind augustus 2019 zal verschijnen, zijn veel van deze verhalen bij elkaar gebracht. Het verhaal van Johanna ter Kuile uit de Gerrittak is na de deadline door haar directe familie ingebracht en staat dus niet in het boek. Met het verhaal over Johanna ter Kuile willen wij in deze week alle familieleden gedenken die door de oorlog getekend zijn.

Johanna Frederika Jacomiene ter Kuile (1910-1972)

Johanna ter Kuile, geboren in Enschede, was getrouwd met de Joodse man Emanuel Verveer, met wie zij een zoon had, geboren in 1940. In de oorlog hielp zij de familie Verveer vluchten, alleen haar schoonzuster en man overleefden de oorlog maar haar schoonouders kwamen om in Auschwitz zoals veel anderen van de familie Verveer. Zij is daarom in april 1943 gearresteerd en gevangen gezet in het Oranjehotel. Tijdens haar gevangenschap werden al haar bezittingen uit haar huis gestolen. Zij ging na het Oranjehotel weer bij haar ouders in Enschede wonen. Daar werd zij bij een ander bombardement ook geraakt en vloog door de lucht. Zij overleefde dat maar rook en explosieven beschadigden haar longen. Toen zij in 1950 wilde emigreren naar Australië werden er longfoto’s gemaakt en kreeg zij op basis van de ontstane littekens in haar longen ten onrechte de diagnose tuberculose, waarvoor zij in een sanatorium moest verblijven. Zij werkte als verpleegkundige en overleed in 1972 in Utrecht. In de index van het Gedenkboek van het Oranjehotel staat zij onder haar gehuwde naam vermeld als Verveer.


The war in the Netherlands and in the Dutch East Indies did not leave any branch of the ter Kuile family untouched. Many of these stories have been brought together in the Jubilee Book that will be published at the end of August 2019. The story of Johanna ter Kuile from the Gerrittak was introduced by her immediate family after the deadline and is therefore not included in the book. With the story about Johanna ter Kuile, we want to commemorate all family members who have been touched by the war during the remembrance week of the Second World War.

Johanna Frederika Jacomiene ter Kuile (1910-1972)
Johanna ter Kuile, born in Enschede, was married to the Jewish man Emanuel Verveer, with whom she had a son, born in 1940. In the war she helped the Verveer family flee, only her sister-in-law and husband survived the war but her in-laws came in Auschwitz like many others from the Verveer family. She was arrested in April 1943 and imprisoned in the Oranjehotel in The Hague. During her imprisonment, all her belongings were stolen from her house. After the Oranjehotel she returned to live with her parents in Enschede. There she was hit by another bombing and flew through the air. She survived that, but smoke and explosives damaged her lungs. When she wanted to emigrate to Australia in 1950, lung photos were made and she was wrongly diagnosed with tuberculosis based on the scars in her lungs, for which she had to stay in a sanatorium. She worked as a nurse and died in 1972 in Utrecht. In the index of the Memorial Hotel of the Oranjehotel she is mentioned under her married name as Verveer.

Laat een antwoord achter