Geschiedenis Ter Kuile textielfabrieken

De historicus Bas Willink heeft ondersteund door donateurs uit de familie ter Kuile een wetenschappelijke publicatie over de geschiedenis van de Ter Kuile textielfabrieken geschreven. De verwachting is dat dit boek nog dit jaar zal worden gepubliceerd door de Walburg Pers. Het boek is nu al te reserveren. Gedurende de gehele industriële periode (1870-1970) zorgden […]

Proefschrift C.P. ter Kuile

Coenraad Pieter ter Kuile – zorgvoorloper in de 19de eeuw

Eén van de zegeningen van de ontwikkelingen in de technologie is dat er steeds meer archiefmateriaal via het internet wordt ontsloten. Je hoeft je bureaustoel niet meer uit om in bibliotheken en archieven te snuffelen. Prachtig is bijvoorbeeld de gestage uitbreiding van de wereld bibliotheek via Google Books en via Delpher. Langzaam maar zeker zijn […]

Algemene vergadering digitaal

De 102de jaarlijkse Algemene vergadering van het Ter Kuile Fonds was – vanwege de coronamaatregelen – voor het eerst in het bestaan digitaal via beeldbellen. Deze wijze van vergaderen is voor veel familieleden wat minder bekend, maar we hadden toch 19 deelnemers in de virtuele ruimte. Van de vergadering worden nog uitgebreide notulen gemaakt voor […]

8 november Algemene Vergadering digitaal

Het Bestuur van het ‘Ter Kuile Fonds’ heeft het genoegen u uit te nodigen voor de 102de Algemene Vergadering. Deze uitnodiging is gericht aan alle gerechtigden van het Fonds, een ieder met de achternaam ter Kuile, plus hun partners, weduwen, weduwnaars, alsmede kinderen en kleinkinderen met een grootouder ter Kuile. BELANGRIJK BERICHT: Wegens de geldende […]

Bijdrage aan Canon van Nederland

In 1905 deed G.J. ter Kuile in Oldenzaal een bijzondere archeologische vondst. In een hoge heuvel aan de Zandhorst vond de oudheidkundige twee zeldzame standvoetbekers. Hij schreef hierover in 1909: “[…] hoewel de grond in plaats van aschgrauw roodachtig werd, tot plotseling een fijn bewerkt scherfje aan den dag kwam. Om kort te gaan, wij […]

Save the date: 8 nov 2020 Jaarvergadering

Op de bestuursvergadering van het ter Kuile Fonds van 24 juni 2020 hebben wij besloten om de Jaarvergadering van het Fonds te organiseren op zondag 8 november 2020 in de ochtend, met aansluitend onze traditionele familielunch. Omdat het bijzondere tijden zijn zullen wij op zoek gaan naar een locatie die volledig voldoet aan de eisen […]