ALV Ter Kuile Fonds – 7 november 2021

Op zaterdag 18 september 2021 is het bestuur van het Ter Kuile Fonds bijeen gekomen op het prachtige landgoed Smalenbroek bij Enschede, met dank aan bestuurslid Karin Huijsman. De geschiedenis van Smalenbroek is nauw verbonden met de familie Ter Kuile. De boerderij op het landgoed dateert uit de 18e eeuw en is een rijksmonument. De […]

Ter Kuile en de geschiedenis van Enschede

Bas Willink, de auteur van het boek Ter Kuile. Een Enschedese familie en haar textielbedrijven (1780-2000), dat we verwachten voor het einde van het jaar, heeft een kleine samenvatting van zijn onderzoek gepubliceerd in nSliepsteen, lente 2021. Voor wie dit graag wil hebben, je kunt het nummer bestellen via Oude nummers | Stichting Historische Sociëteit […]

Geschiedenis Ter Kuile textielfabrieken

De historicus Bas Willink heeft ondersteund door donateurs uit de familie ter Kuile een wetenschappelijke publicatie over de geschiedenis van de Ter Kuile textielfabrieken geschreven. De verwachting is dat dit boek nog dit jaar zal worden gepubliceerd door de Walburg Pers. Het boek is nu al te reserveren. Gedurende de gehele industriële periode (1870-1970) zorgden […]

Proefschrift C.P. ter Kuile

Coenraad Pieter ter Kuile – zorgvoorloper in de 19de eeuw

Eén van de zegeningen van de ontwikkelingen in de technologie is dat er steeds meer archiefmateriaal via het internet wordt ontsloten. Je hoeft je bureaustoel niet meer uit om in bibliotheken en archieven te snuffelen. Prachtig is bijvoorbeeld de gestage uitbreiding van de wereld bibliotheek via Google Books en via Delpher. Langzaam maar zeker zijn […]

Algemene vergadering digitaal

De 102de jaarlijkse Algemene vergadering van het Ter Kuile Fonds was – vanwege de coronamaatregelen – voor het eerst in het bestaan digitaal via beeldbellen. Deze wijze van vergaderen is voor veel familieleden wat minder bekend, maar we hadden toch 19 deelnemers in de virtuele ruimte. Van de vergadering worden nog uitgebreide notulen gemaakt voor […]

8 november Algemene Vergadering digitaal

Het Bestuur van het ‘Ter Kuile Fonds’ heeft het genoegen u uit te nodigen voor de 102de Algemene Vergadering. Deze uitnodiging is gericht aan alle gerechtigden van het Fonds, een ieder met de achternaam ter Kuile, plus hun partners, weduwen, weduwnaars, alsmede kinderen en kleinkinderen met een grootouder ter Kuile. BELANGRIJK BERICHT: Wegens de geldende […]

Bijdrage aan Canon van Nederland

In 1905 deed G.J. ter Kuile in Oldenzaal een bijzondere archeologische vondst. In een hoge heuvel aan de Zandhorst vond de oudheidkundige twee zeldzame standvoetbekers. Hij schreef hierover in 1909: “[…] hoewel de grond in plaats van aschgrauw roodachtig werd, tot plotseling een fijn bewerkt scherfje aan den dag kwam. Om kort te gaan, wij […]